Duševno zdravje je neločljiv del celotnega zdravja posameznika in je tudi vir blaginje. Je mnogo več, kot le odsotnost duševne bolezni. V zadnjih letih se je uveljavil koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje psihično stanje, kot so sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadalje njegovi odnosi z drugimi, njegovo vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi in doprinaša skupnosti, v kateri živi.

Posameznik ima tekom svojega življenja lahko težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija.

Sodoben tempo življenja prinaša številne psihološke izzive, ki nam jih lahko pomaga reševati strokovnjak-psiholog. V naši specialistični kliniki se zavedamo pomembnosti celovite obravnave vsakega človeka, zato v sodelovanju s psihologinjo Nušo Gorenak omogočamo psihološko svetovanje, psihoterapijo, psihološko diagnostično ocenjevanje, medicinsko hipnozo ter psihološki coaching.

POSKRBITE TUDI ZA SVOJE PSIHOLOŠKO ZDRAVJE IN SE NA POSVET NAROČITE ŽE DANES.

Storitve psihologije v Celju v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž opravljajo:

  • Nuša Gorenak, univ. dipl. psih., specializantka klin. psih.,
  • Valentina Čufar, univ. dipl. psih. in
  • Špela Valand, mag.psih., terapevtka medicinske hipnoze, specializantka psihodinamske psihoterapije

Ordinacijski čas je po dogovoru.

Delovni čas recepcije (za naročanje po telefonu)

  • Ponedeljek – petek 8:00-15:00
  • Sobota, nedelja in prazniki zaprto

Naročanje:

V okviru psihologije v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž nudimo naslednje storitve:

Psihološko diagnostično ocenjevanje
Psihološko diagnostično ocenjevanje (poznano tudi kot »psihološko testiranje«) je obravnava, kjer psiholog s pomočjo psihodiagnostičnih sredstev ugotavlja stanje na področju ocene posameznikovih kognitivnih sposobnosti, specifičnih sposobnosti in osebnostne strukture.
Ta postopek se uporablja kot pomoč v diagnostični fazi, pri formiranju, postavljanju terapevtskih ciljev in za potrebe spremljanja napredovanja in končnega učinka terapevtskega procesa. Na podlagi rezultatov lahko razmeroma zanesljivo napovemo in opišemo vedenje posameznika v različnih življenjskih in delovnih situacijah.
Medicinska hipnoza - hipnoterapija
Medicinska hipnoza je kompleksna in izrazito učinkovita psihološka intervencija. Zanjo je značilno stanje prijetne sproščenosti, povečane usmerjene pozornosti in dojemljivosti za sprejemanje izključno sugestij, ki jih klient sprejme po vnaprejšnjem dogovoru s terapevtom medicinske hipnoze. Medicinska hipnoza je varna, preizkušena in učinkovita metoda, s katero neposredno dostopamo do moči podzavestnega uma. Je spremenjeno stanje zavesti, usmerjene pozornosti in povečane sugestibilnosti, v katerem lahko pod vodstvom izkušenega terapevta varno in učinkovito dosegamo želene spremembe.
Uporablja se pri sproščanju stresa, anksioznosti in depresiji, nadzorovanju vseh vrst bolečine, opuščanju neželenih navad (kajenje, alkohol, igranje na srečo, grizenje nohtov, škrtanje z zobmi itd.), hujšanju, nespečnosti, premagovanju strahov in fobij (strah pred višino, dvigali, vodo, iglami, žuželkami itd.).
Učinkovita je pri izboljševanju samopodobe in samozavesti, spreminjanju neželenih vedenjskih vzorcev, upravljanju čustev, kot je jeza, zdravljenju posledic fizičnih, mentalnih ali spolnih zlorab, žalovanju, zdravljenju posledic travm, povečanju motivacije, izboljšanju fizičnega zdravja, pred kirurškimi in zobozdravstvenimi postopki ali po njih, prav tako pri pripravi na porod.
Psihološki coaching
Psihološki coaching je interaktivni proces, strategija ter strokovna pomoč, ki pomaga posameznikom ali podjetjem, da s pomočjo lastnega miselnega procesa in razvoja, dosežejo takojšnje izboljšave. Psiholog klientu omogoča uvide in spoznanja o sebi, opustitev neučinkovitih oblik razmišljanja, vedenja in ravnanja, kar prikliče na plan vse strankine zmožnosti in sposobnosti.
Psihološko svetovanje
Psihološko svetovanje je oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev. Svetovanje je torej oblika pomoči, ki temelji na podpori človekovih lastnih zmogljivosti za odločanje. Uporablja se kot pomoč pri reševanju človekovih vsakodnevnih težav, težavah s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev, obvladovanju prehodnih in zmernih depresivno-anksioznih motenj ter pri premagovanju psiholoških ovir za normalno in zadovoljno funkcioniranje v življenju.
Psihoterapija
Psihoterapija je zdravljenje duševnih težav ter reševanje čustvenih in medosebnih težav ob pomoči psiholoških sredstev. Cilj procesa je odstraniti ali modificirati obstoječe simptome in spremeniti moteče oblike vedenja ter obenem spodbujati osebno rast in razvoj za doseganje kakovostnejšega življenja.