Psihološko zdravje je ravno tako pomembno kot telesno. Čeprav naš notranji svet ni na ogled drugim v naši okolici, ga navzven kažemo skozi odnose, naše delovanje v družbi, pa naj bo to na delovnem mestu ali zasebnem življenju, in nenazadnje se odraža tudi na našem fizičnem počutju.

Sodoben tempo življenja prinaša številne psihološke izzive, ki nam jih lahko pomaga reševati strokovnjak psiholog. V naši specialistični kliniki se zavedamo pomembnosti celovite obravnave vsakega človeka, zato v sodelovanju s psihologinjo Nušo Gorenak omogočamo psihološko svetovanje, testiranje CDR, psihološko diagnostiko, medicinsko hipnozo in hipnoterapijo ter psihološki coaching.

POSKRBITE TUDI ZA SVOJE PSIHOLOŠKO ZDRAVJE IN SE NA POSVET NAROČITE ŽE DANES.

Storitve psihologije v Celju v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž opravlja:

  • Nuša Gorenak, univ. dipl. psih., terapevtka med. hip.

Ordinacijski čas je po dogovoru z recepcijo.

Delovni čas recepcije (za naročanje po telefonu)

  • Ponedeljek – petek 8:00-15:00
  • Sobota, nedelja in prazniki zaprto

Naročanje:

V okviru psihologije v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž nudimo naslednje storitve:

Psihološka diagnostika
Psihološka diagnostika je obravnava, kjer psiholog s pomočjo psihodiagnostičnih sredstev ugotavlja stanje na področju posameznikove duševnosti. Ta postopek se uporablja kot pomoč v diagnostični fazi, pri formiranju, postavljanju terapevtskih ciljev in za potrebe spremljanja napredovanja in končnega učinka terapevtskega procesa. Na podlagi rezultatov lahko razmeroma zanesljivo napovemo in opišemo vedenje posameznika v različnih življenjskih in delovnih situacijah.
Testiranje CRD
Preizkusi serije CRD so namenjeni ugotavljanju (diagnosticiranju in spremljanju) časa in natančnosti realizacije različnih duševnih in psihomotornih funkcij, pa tudi dimenzijam sposobnosti in funkcionalnosti aktualizacije posameznikovega mentalnega potenciala. Teoretični in vsebinski okvir razvrščanja nalog serije CRD temelji na kronometričnem pristopu k raziskovanju strukture in delovanja določenih mehanizmov sistema za obdelavo informacij vsebine stimulansov in obvladovanja psihomotorne aktivnosti, to je dinamičnih lastnosti in funkcionalnih značilnosti delovanja centralnega živčnega sistema.
Medicinska hipnoza in hipnoterapija
Medicinska hipnoza je kompleksna in izrazito učinkovita psihološka intervencija. Zanjo je značilno stanje prijetne sproščenosti, povečane usmerjene pozornosti in dojemljivosti za sprejemanje izključno sugestij, ki jih klient sprejme po vnaprejšnjem dogovoru s terapevtom medicinske hipnoze. Medicinska hipnoza je varna, preizkušena in učinkovita metoda, s katero neposredno dostopamo do moči podzavestnega uma. Je spremenjeno stanje zavesti, usmerjene pozornosti in povečane sugestibilnosti, v katerem lahko pod vodstvom izkušenega terapevta varno in učinkovito dosegamo želene spremembe.

Hipnoterapija je terapija pod hipnozo, je proces komunikacije s posameznikovim podzavestnim umom. Med hipnozo sta naše telo in zavestni um v sproščenem, naravnem stanju, medtem ko podzavestni um ostaja buden in dojemljiv za sugestije. Hipnoterapija je učinkovita metoda za oblikovanje novih vedenj, ustvarjanje novih vzorcev ter obnovitev dobrega počutja uma in telesa. Uporablja se pri sproščanju stresa, anksioznosti, paniki in depresiji, nadzorovanju vseh vrst bolečine, opuščanju neželenih navad (kajenje, alkohol, droge, igranje na srečo, grizenje nohtov, škrtanje z zobmi itd.), hujšanju, nespečnosti, premagovanju strahov in fobij (strah pred višino, dvigali, vodo, iglami, žuželkami itd.). Učinkovita je pri izboljševanju samopodobe in samozavesti, spreminjanju neželenih vedenjskih vzorcev, upravljanju čustev, kot je jeza, zdravljenju posledic fizičnih, mentalnih ali spolnih zlorab, žalovanju, zdravljenju posledic travm, povečanju motivacije, izboljšanju fizičnega zdravja, pred kirurškimi in zobozdravstvenimi postopki ali po njih, prav tako pri pripravi na porod.

Psihološki coaching
Psihološki coaching je interaktivni proces, strategija ter strokovna pomoč, ki pomaga posameznikom ali podjetjem, da s pomočjo lastnega miselnega procesa in razvoja, dosežejo takojšnje izboljšave. Psiholog klientu omogoča uvide in spoznanja o sebi, opustitev neučinkovitih oblik razmišljanja, vedenja in ravnanja, kar prikliče na plan vse strankine zmožnosti in sposobnosti.
Psihološko svetovanje
Svetovanje je oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev. Svetovanje je torej oblika pomoči, ki temelji na podpori človekovih lastnih zmogljivosti za odločanje. Uporablja se kot pomoč pri reševanju človekovih vsakodnevnih težav, težavah s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev, obvladovanju prehodnih in zmernih depresivno-anksioznih motenj ter pri premagovanju psiholoških ovir za normalno in zadovoljno funkcioniranje v življenju. Večina ljudi je že izkusila situacije, ko jim je v težavah pomagal pogovor s prijateljem ali bližnjim in jim olajšal psihično stisko ter vodil do sprememb v reševanju težave. Profesionalno psihološko svetovanje ima s tovrstnimi izkušnjami in neformalnimi oblikami pomoči mnogo skupnega, od njih pa se razlikuje po tem, da je psihološko svetovanje znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na specifičnih teorijah, metodah in tehnikah. Pri obravnavi psihičnih težav klienta svetovalec uporablja posebne svetovalne metode z namenom, da bi izboljšal klientovo psihično stanje, notranje doživljanje, samopodobo, vedenje in mu pomagal k pozitivnemu osebnostnemu razvoju ter izboljšanju kakovosti življenja.