Letalska medicina

Letalska medicina je veja medicine, ki združuje različne specialnosti za proučevanje fiziologije in psihologije človeka pri letenju. Proučuje vpliv spremenjenih zunanjih pogojev, ki nastanejo pri letenju, na človeško telo in ocenjuje zmožnosti letalcev za delovanje pod spremenjenimi pogoji in vplivu le-teh na opravljanje funkcij in zaznavanje spremenjenih razmer pri letenju. Neposredno se letalska medicina ukvarja z zdravjem in varnostjo vseh udeleženih v zračnem prometu, tako potnikov kot letalcev in članov posadk. Namen letalske medicine in pooblaščenih zdravnikov za letalsko medicino je zagotoviti čim bolj varne polete.

Piloti lahko po opravljenem zdravniškem pregledu v zasebni ambulanti za letalsko medicino pridobite zdravniško spričevalo za 1. in 2. ter LAPL razred letalcev. Ponujamo tudi svetovanja letalcem in letalskemu osebju, ki so doživeli spremembo zdravstvenega stanja in imajo izdano letalsko licenco.

Zdravniški pregledi se izvajajo po standardu EASA (Europen Union Aviation Safety Agency) in v neposrednem sodelovanju z Javno Agencijo za letalstvo Republike Slovenije (CAA).

NAJ BO VAŠ POLET VAREN, ZATO SE NA PREGLED NAROČITE ŠE DANES.

Zasebno ambulantno dejavnost letalske medicine v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž opravlja:

  • Andrej Strahovnik, dr. med., specialist splošne kirurgije, AME

Ordinacijski čas:

Ordinacijski čas zasebne ambulante za letalsko medicino v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž je po dogovoru.

Naročanje:

NAJ BO VAŠ POLET VAREN, ZATO SE NA PREGLED NAROČITE ŠE DANES.

Pomembne informacije pred preiskavo
Potrebni obrazci za opravljanje zdravniškega pregleda so dostopni na spletni strani Javne Agencije za letalstvo Republike Slovenije: https://www.caa.si/imetniki-zdravniskega-spricevala-obrazci.html