Specialistična ambulanta medicine dela nudi vse storitve, ki omogočajo zdravstveno varstvo zaposlenih. Naša naloga pri tem ni le zagotoviti skrbne in kakovostne obvezne zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem delavcev, temveč omogočiti celostno preventivno in kurativno oskrbo posameznikov in skupin zaposlenih glede na posebnosti njihove delovne obremenitve, zdravstvene situacije ali morebitne poškodbe. Cilj pri tem je zagotavljati zdravje in zadovoljstvo ter posledično produktivnost, uspešnost, lojalnost in motiviranost vaših zaposlenih.

Zakaj je kakovosten zdravniški pregled za vas kot delodajalca in za vašega zaposlenega tako pomemben?

Zakonsko določen zdravniški pregled zaposlenih je v letih postal nuja za urejanje potrebne dokumentacije v zvezi z zaposlovanjem. V Specialistični kliniki Dvorec Lanovž je vedno na prvem mestu pacient oziroma v tem primeru zaposleni, ki se mu tako pri prvem kot obdobnem pregledu vedno natančno posvetimo. Naš glavni namen je ohranjati zdravje oziroma ga izboljševati, zato z dosledno anamnezo, kliničnim pregledom, laboratorijskimi preiskavami, preiskavami vida in sluha ter po potrebi tudi drugimi zdravstvenimi storitvami popolnoma oskrbimo vsakega zaposlenega. Pri tem uporabljamo sodobne pristope, metode in tehnologijo, ki nam omogočajo visokokakovostno diagnostiko.

Vaši zaposleni pri nas dobijo pozornost, kot si jo zaslužijo, kar tudi za vas kot delodajalca v veliki konkurenci ponudnikov zaposlitve na trgu dela predstavlja veliko prednost pri iskanju svežih kadrov. Prav tako pripomore k ohranjanju zaupanja vseh, ki so pri vas zaposleni danes.

Delodajalca celovito podpremo pri ohranjanju ter krepitvi telesnega in duševnega zdravja zaposlenih:

 • opravljamo predhodne, usmerjene obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede zaposlenih,
 • izdelujemo zdravstvene ocene delovnega mesta za Izjavo o varnosti,
 • spremljamo, analiziramo in odkrivamo vzroke poklicnih bolezni ali bolezni povezanih z delom,
 • sodelujemo pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodelujemo pri usposabljanju delavcev in delodajalcev,
 • izpolnjujemo obrazce DD-1 za predstavitev na Invalidski komisiji,
 • pripravljamo poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev,
 • sodelujemo pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja v podjetju,
 • sodelujemo pri procesu poklicne rehabilitacije in izbiri drugega ustreznega dela,
 • sodelovanje pri ugotavljanje upravičenosti do začasne oz. trajne zadržanosti od dela (sodelovanje z izbranim osebnim zdravnikom in izvedenskimi organi ZPIZ, ZZZS).

VAŠIM ZAPOSLENIM ZAGOTOVITE KAKOVOSTNO PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO OSKRBO.

Zdravstveno službo medicine dela, prometa in športa v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž opravljata:

 • Kristjan Lipičnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
 • Majda Fludernik Bezlaj, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
 • Kaja Plemenitaš, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

Ordinacijski čas:

 • Ponedeljek–petek: 7:00–14:00
 • Sobote, nedelje in prazniki: zaprto.

Naročanje:

ZAPOSLENIM ZAGOTOVITE KAKOVOSTNO PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO OSKRBO.

Pomembne informacije pred preiskavo
Za predhodni in usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled prinesite:

 • napotnico (Obr. 8,204 oz. Obr. 8,205), ki jo izpolni, podpiše in žigosa delodajalec;
 • potrjeno zdravstveno izkaznico in veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • očala ali kontaktne leče, če jih nosite oziroma jih imate predpisane,
 • druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate,
 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
 • diabetični karton, če ste sladkorni bolnik,
 • izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
 • odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku).

Na pregled pridite tešči (pijete lahko vodo) in spočiti. Predpisana zdravila vzamete kot običajno. V primeru, da ste sladkorni bolnik, nas pred pregledom o tem obvestite.

Za informacije o cenah medicine dela, prometa in športa nas pokličite na (03) 290 90 02 ali nam pišite na mdps@dvorec-lanovz.si in pripravili vam bomo ponudbo.