Medicina dela, prometa in športa ima izvor v osnovnem zdravstvenem varstvu in je zakonodajno gledano pomemben dejavnik spremljanja zdravja aktivnega prebivalstva, voznikov in športnikov. Ni le na voljo brez napotnice, ampak tudi obvezna za zaposlene, ki jih na pregled napotijo delodajalci skladno z Izjavo o varnosti. Za voznike je pregled obvezen pred pridobitvijo oz. z namenom podaljšanja veljavnosti vozniškega izpita. Prav tako medicina športa postaja kot podpora profesionalnim ali ljubiteljskim športnikom nepogrešljiv del zdravega treniranja in uspešnih tekmovanj.

Strokovnjaki Specialistične klinike Dvorec Lanovž se zavedamo formalnega pomena področja medicine dela, prometa in športa, zato vsem zagotavljamo obravnavo v skladu s predpisi. Obenem nam pri tej zdravstveni službi zadovoljstvo nudi predvsem iskrena preventivna skrb za zdravje, dobro počutje ter posledično kakovostno življenje vseh obravnavanih zaposlenih, voznikov ali športnikov. Cilj našega skupnega dela na tem področju so čim manjše bolniške odsotnosti, čim krajše in uspešno zdravljenje ter zmanjšanje s tem povezanih stroškov, ki lahko doletijo posameznika, delodajalca ali državo.

Preverite podrobnosti o izbranem področju:

Namen našega dela na področju medicine dela, prometa in športa je:

 • varovati življenje in zdravje ter ohranjati delovne zmožnosti,
 • preprečevati in zgodaj odkrivati poklicne bolezni, bolezni, povezane z delom, poškodbe pri delu in njihove posledice, bolezni in poškodbe v zvezi s prometom in športom,
 • poskrbeti za kakovostno rehabilitacijo obolelih in poškodovanih v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem (medicina dela) oziroma trenerjem ali klubom (medicina športa).

Medicina dela

Pregledi medicine dela v sklopu zdravstvenega varstva zaposlenih omogočajo zdravniške preglede za zaposlitev v skladu z oceno tveganja.

Medicina prometa

Medicina prometa nudi zdravniški pregled za vozniški izpit, na voljo so tudi pregledi profesionalnih voznikov vseh kategorij.

Medicina športa

Pregledi profesionalnih športnikov in rekreativcev kot preventiva in svetovanje za uspešne treninge ter čim hitrejšo in učinkovitejšo rehabilitacijo.

Pregledi posebnih skupin

Smo pooblaščen izvajalec zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja.

Pregledi in preiskave, ki jih opravljamo v diagnostičnem centru medicine dela, prometa in športa:

 • Anamneza pomeni podatke o bolniku, ki jih zdravnik pridobi s postavljanjem specifičnih vprašanj bolniku ali osebam, ki bolnika poznajo. Z anamnezo zdravnik ugotovi simptome, ki se pojavljajo pri bolniku in bi lahko kazali na določeno bolezen.
 • Klinični pregled.
 • Laboratorijske preiskave krvi in urina.
 • Antropometrija z oceno prehranjenosti – merjenje telesne teže ter višine, maščobne gube.
 • Merjenje telesne sestave.
 • EKG ali elektrokardiografija je grafični zapis delovanja srčne mišice, ki ga zaznamo z elektrodami na površini telesa. Je enostavna in neboleča metoda za odkrivanje napak v delovanju srčne mišice.
 • Spirometrija ali merjenje pljučnih volumnov. S preiskavo ocenimo kapaciteto in funkcijo pljuč. Na podlagi meritev lahko določimo, za kakšne vrste okvaro oziroma motnjo dihanja gre pri preiskovancu.  
 • Testiranje vida – ostrina vida na blizu in daleč, barvni, nočni in globinski vid, forija in fuzija.
 • Perimetrija je preiskava, pri kateri ugotavljamo širino vidnega polja ter občutljivost zaznave na posameznih delih vidnega polja.
 • Avdiometrija (ADG) je preiskava sluha z avdiometrom. S pražno tonsko avdiometrijo ugotavljamo slušni prag. Pri preiskavi s pomočjo čistih tonov v frekvenčnem območju 125 do 8000 Hz določamo prag zaznave po zračni in kostni poti.
 • Vestibulografija (VTG) je preiskava ravnotežja oziroma preiskava vzdraženosti aparata za ravnotežje notranjega ušesa. Testiranje poteka na podlagi vpihovanja zraka različnih temperatur v uho. Uporablja se predvsem za ugotavljanje zmožnost dela na višini ter pri motnjah ravnotežja.
 • Cikloergometrija in ergospirometrija oziroma obremenitveno testiranje srca in pljuč pomaga zdravniku oceniti delovanje srčno žilnega sistema ter telesno pripravljenost posameznika. Še posebej so obremenitveni testi koristni pri športnikih, saj v povezavi z drugimi preiskavami (merjenje telesne sestave, tenziomiografija) lahko določimo raven njihove pripravljenosti in optimiziramo treninge.
 • Psihološko testiranje CRD – preizkusi serije CRD so namenjeni ugotavljanju (diagnosticiranju in spremljanju) časa in natančnosti realizacije različnih duševnih in psihomotornih funkcij.

Na aparatu Optovist pregledujemo vse vidne funkcije

 • testiranje ostrine vida na bližino (33, 40, 55 cm),
 • testiranje globinskega vida,
 • testiranje razločevanja barv,
 • testiranje perifernega vidnega polja – hitri test (presejalno),
 • testiranje s kontrasti z osvetlitvijo ali brez,
 • test maksimalne in optimalne prilagoditve – akomodacije (ergonomsko svetovanje),
 • Amslerjev test,
 • izdelane teste z interpretacijo in omogoča pregledovanje z uporabo številk, črk in landoltovih obročev,
 • testiranje nočnega vida (niktometrija),
 • testiranje ostrine vida v mraku.