Radiološka diagnostika

Intenziven razvoj sodobne medicine in tehnologije v zadnjih nekaj desetletjih je prinesel ogromen napredek, ko gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje bolezni, vsi pa vemo, da je pravočasna diagnoza ena od ključnih prvin v procesu zdravljenja. Sodobna tehnologija nam danes na razmeroma enostaven način omogoča priti do popolne trirazsežne slike organizma, to pa zagotavlja postavitev natančnejše in zanesljivejše diagnoze. Zdravnikom je na voljo kar nekaj različnih aparatov, ki jim omogočajo zelo dober vpogled v notranjost telesa.

Radiološka diagnostika predstavlja osnovno dejavnost Dvorca Lanovž. Odgovorni nosilec je Luka Turk dr. med., spec. radiologije, bivši dolgoletni sodelavec Splošne bolnišnice Celje, pogodbeni sodelavec Splošne bolnišnice Trbovlje ter imetnik Evropske diplome za nevroradiologijo.

Izvajamo sledeče diagnostične preiskave: