Skupni cenik

(vse storitve v enem PDF dokumentu)

Radiološka diagnostika

(magnetna resonanca, računalniška tomografija, ultrazvok, rentgensko slikanje, merjenje kostne gostote)

Medicina dela, prometa, športa in pregledi posebnih skupin

Za informacije o cenah medicine dela, prometa in športa nas pokličite na (03) 290 90 02 ali nam pišite na mdps@dvorec-lanovz.si in pripravili vam bomo ponudbo.

Interna medicina s kardiologijo

Ortodont

Za informacije o cenah ortodontskih storitev nas pokličite na 03 290 90 05 ali nam pišite na narocanje.ce@lukana.si.

Antropometrične preiskave

Cena prve meritve: 15,00 €
Cena kontrolne meritve: 10,00 €

Način plačila je gotovina in plačilne kartice Maestro, Visa in Mastercard.

Določila zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

V skladu s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) Dvorec Lanovž, specialistična klinika, d.o.o., kot izvajalec zdravstvenih storitev ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

3. člen
(izjeme iz področja uporabe)

Ta zakon se ne uporablja v sporih, ki jih sproži ponudnik proti potrošniku, ter v sporih v zvezi z opravljanjem:

  • zdravstvenih storitev, vključno s predpisovanjem, izdajanjem ter zagotavljanjem zdravil in medicinskihpripomočkov, ki jih za paciente opravljajo zdravstveni delavci ali sodelavci, in
  • storitev, ki se zagotavljajo z negospodarskimi javnimi službami.

32. člen
(obveščanje potrošnikov s strani ponudnikov)

(1) Ponudnik pred sklenitvijo pogodbe na svoji spletni strani in v splošnih pogojih poslovanja, če jih ima, jasno, enostavno in razumljivo seznani potrošnika, katerega izvajalca IRPS priznava kot pristojnega za reševanje spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom. Ponudnik objavi vsaj firmo, elektronski naslov in telefonsko številko priznanega izvajalca IRPS oziroma izvajalcev IRPS. Če ponudnik nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja, objavi podatke o priznanem izvajalcu IRPS iz prejšnjega stavka na drug primeren način.

(2) Kadar se potrošnik s pritožbo obrne neposredno na ponudnika in pritožbi ni ugodeno z notranjimi postopki ponudnika za reševanje pritožb, mu ponudnik pošlje informacijo iz prejšnjega odstavka na trajnem nosilcu podatkov skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe.

(3) Ponudnik, ki ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom, potrošnika na to posebej opozori na svoji spletni strani in v splošnih pogojih poslovanja, ali na drug primeren način, če nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja.

(4) Ponudniki, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, na svoji spletni strani objavijo elektronsko povezavo na platformo za SRPS.