Medicina dela, prometa in športa je pomemben dejavnik spremljanja zdravja aktivnega prebivalstva, voznikov in športnikov.

Leave a reply