Managerski pregledi v Specialistični kliniki dvorec lanovž obsegajo številne specialistične preiskave in preventivne preglede v okviru celodnevnega programa.

Leave a reply