Začetki Dvorca Lanovž izvirajo že iz srednjega veka, prvič se ga omenja leta 1437. Celjski grofje, ki so bili prvotni lastniki dvorca, so ga oddali v najem Jakobu Heidlu s Kamna. V 16. stoletju je bil dvor kot deželno-knežji fevd v posesti Jorga Paradeiserja, nato celjskega meščana Jakoba Freibergerja. Ob koncu 17. stoletja so bili lastniki grofje Thurn Valsassina, kasneje pa grof Rudolf Feniks. Nadaljnji lastniki graščine so bili bodisi plemenitaši, bodisi pomembni meščani. Leta 1916 jo je prevzela rodbina Rakusch, po drugi svetovni vojni pa je postala družbena lastnina. Do konca 20. stoletja so bila v dvorcu delavska stanovanja.

Zgodovinski viri kažejo, da je vse do danes dvorec menjal več kot 20 lastnikov.

Objekt je grajen v baročno-renesančni arhitekturi in se nahaja v Celju, na veliki livadi med naseljema Lava in Otok, meri dobrih 1.200 m2, s pripadajočim zemljiščem v izmeri 6.887 m2. Med arheološkimi raziskavami v letu 2017 je bilo zbranih 346 najdb, ki pripadajo različnim zgodovinskim obdobjem.

Dvorec ali “marof” je v srednjem veku veljal za svobodno hišo, oproščeno davkov, zato ni bil vpisan v davčne knjige, ki so v srednjem veku predstavljale pomemben vir informacij. To je tudi razlog, zakaj o dvorcu ni na voljo veliko literature. Iz pričevanj je znano, da je bila v neposredni bližini konjušnica, dvorna kapelica v 1. nadstropju pa je leta 1789 pridobila mašno licenco za opravljanje verskih obredov. Zgodovinarji dodajajo še, da se je v dvorcu v 70-ih letih prejšnjega stoletja nahajala vrtnarija.

Po dolgoletnem propadanju dvorca Lanovž se je podjetje Cep, d.o.o. odločilo ta baročno-renesančni dvorec odkupiti od Mestne občine Celje, ga ohraniti kot kulturnozgodovinski spomenik in ga preurediti v medicinski center z vrhunskimi specialisti, nadstandardno obravnavo in konkurenčnimi cenami specialističnih zdravstvenih storitev. Danes dvorec sije kot Specialistična klinika, kjer vrhunski strokovnjaki delujemo v službi vašega zdravja.

Obnovljeni detajli Dvorca Lanovž

PREVERITE NAŠ NABOR PREISKAV, MANAGERSKIH IN SPECIALISTIČNH PREGLEDOV, PONUDBE ZA ŠPORTNIKE IN DRUGIH STORITEV V OKVIRU SPECIALISTIČNE KLINIKE DVOREC LANOVŽ.