Začetki Dvorca Lanovž v Celju segajo v obdobje srednjega veka. Prvič se ga v zgodovinskih virih omenja leta 1437 kot lovski dvorec Celjskih grofov, omembi iz let 1460 in 1478 pa ga navajata kot »an Hoff bei der Lan« oz. Lanovž ob Ložnici. Po letu 1478 se je njegova namembnost spremenila v deželnoknežjo pristavo za pobiranje kmečke desetnine. Nadaljnji lastniki so bili bodisi aristokrati, bodisi pomembni celjski meščani. Nanje spominja arhitekturna podoba dvorca, ki nosi v sebi renesančne in baročne prvine – prvotna stavba je bila dvonadstropna, s tlorisom v obliki črke L in z dvema stolpastima prizidkoma. V notranjščini na njegovo šestoletno preteklost spominjajo reprezentančni prostori in kapela z ohranjenimi štukaturnimi detajli. Dvorec je leta 1916 v last prevzela celjska rodbina Rakusch, po drugi svetovni vojni pa je postal državna lastnina. Do konca 20. stoletja so bila v njem delavska stanovanja, po letu 1991 pa je bil prepuščen propadanju.

Leta 2015 se je podjetje Cep, d.o.o. odločilo propadajoči dvorec odkupiti od Mestne občine Celje, ga ohraniti kot kulturnozgodovinski spomenik in ga preurediti v medicinski center z vrhunskimi specialisti, nadstandardno obravnavo in konkurenčnimi cenami specialističnih zdravstvenih storitev. Danes dvorec sije kot Specialistična klinika, kjer vrhunski strokovnjaki delujemo v službi vašega zdravja.

Obnovljeni detajli Dvorca Lanovž

PREVERITE NAŠ NABOR RADIOLOŠKIH PREISKAV, SPECIALISTIČNH PREGLEDOV, PONUDBE ZA ŠPORTNIKE IN DRUGIH STORITEV V OKVIRU SPECIALISTIČNE KLINIKE DVOREC LANOVŽ.