• Strokovnost – kot referenčni center za Philips se bomo ponašali z najnovejšo tehnologijo in imeli na razpolago vrhunske strokovnjake, ki bodo naše sodelavce nenehno izobraževali ter seznanjali z novostmi.
  • Kakovost – ker želimo našim pacientom samo najboljše, bomo vzdrževali visok nivo kakovosti storitev, vsakemu pacientu bomo prisluhnili in se mu v največji meri tudi posvetili.
  • Družbena odgovornost – Pri nas ima družbena odgovornost pomembno vlogo, je temelj našega trajnostnega razvoja, identitete blagovne znamke in uveljavljanja našega poslanstva.

Vir našega trajnostnega razvoja so zavzeti in strokovno usposobljeni sodelavci. Naše ključne usmeritve na tem področju so: sodelovanje in vključenost zaposlenih ter skrb za zdravje in varnost na delovnem mestu, spoštovanje človekovih pravic, zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, sodelovanje z drugimi ponudniki zdravstvenih storitev – javnim in zasebnim, s katerimi se lahko dopolnjujemo.