Kadar je zdravje ogroženo, si vsakdo želi takojšnjega dostopa do najustreznejše zdravstvene obravnave, s katero bi si lahko čim prej povrnil zdravje oziroma odpravil dvome o svojem zdravstvenem stanju. Naša aktivna vloga pri tem je vzpostaviti hitro, strokovno in celovito zdravstveno obravnavo, dostopno čim širšem krogu pacientov. Prizadevamo si za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva kot tudi za višjo kakovost zdravstvenih storitev.

Poslanstvo

Vrhunski strokovnjaki v službi vašega zdravja pod eno streho z interdisciplinarnim medicinskim pristopom zagotavljamo natančno, udobno, prijetno, hitro in dostopno zdravstveno obravnavo.

Vizija

S svojo edinstvenostjo si bomo prizadevali postati vodilni medicinski center v Sloveniji. Zaupanje strank bomo gradili z visoko kakovostjo storitev in s prijaznim osebnim pristopom, ki je v današnjem času, kjer se vse odvija prehitro in brez zavzetosti, zelo pomembna vrednota. Zavedamo se, da si je pomembno vzeti čas za paciente, prisluhniti njihovim potrebam in poskrbeti za visoko kakovost pregleda.

Cilji za prihodnost

V prihodnosti načrtujemo gradnjo dodatnega objekta z namenom izgradnje operacijske dvorane ter prostorov za diagnosticiranja in zdravljenja perifernih in nevroloških žilnih obolenj. Vključevali se bomo v raziskovalne projekte v Sloveniji in Evropi, s čimer bomo aktivno pristopili k uvajanju novosti na radiološkem področju.

Temeljne vrednote

Strokovnost

Kot referenčni center za Philips se bomo ponašali z najnovejšo tehnologijo in imeli na razpolago vrhunske strokovnjake, ki bodo naše sodelavce nenehno izobraževali ter seznanjali z novostmi.

Kakovost

Ker želimo našim pacientom samo najboljše, bomo vzdrževali visok nivo kakovosti storitev, vsakemu pacientu bomo prisluhnili in se mu v največji meri tudi posvetili.

Družbena odgovornost

Pri nas ima družbena odgovornost pomembno vlogo, je temelj našega trajnostnega razvoja, identitete blagovne znamke in uveljavljanja našega poslanstva. Vir našega trajnostnega razvoja so zavzeti in strokovno usposobljeni sodelavci. Naše ključne usmeritve na tem področju so: sodelovanje in vključenost zaposlenih ter skrb za zdravje in varnost na delovnem mestu, spoštovanje človekovih pravic, zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, sodelovanje z drugimi ponudniki zdravstvenih storitev – javnimi in zasebnimi, s katerimi se lahko dopolnjujemo.

PREVERITE NAŠ NABOR RADIOLOŠKIH PREISKAV, SPECIALISTIČNH PREGLEDOV, PONUDBE ZA ŠPORTNIKE IN DRUGIH STORITEV V OKVIRU SPECIALISTIČNE KLINIKE DVOREC LANOVŽ.