Globok poklon vsem sestram in zdravstvenikom, iskrena zahvala gre tudi našim sestram in zdravstveniku. Na ta dan se je pred več kot 200 leti rodila prva medicinska sestra na svetu, znamenita Florence Nightingale. S svojim delom se je zavzemala za korenito zdravstveno reformo, socialno zdravstvo in prijaznejše razmere v britanskih bolnišnicah. Vse od leta 1974. se tako ob obletnici Mednarodnega dne medicinskih sester, 12. maja, poklonimo njenim pogumnim dejanjem, na katera spomin s svojo predanostjo in odgovornostjo ohranjajo sodobne medicinske sestre.

Leave a reply